Klipp fra konserten i Helgerud Kirke den  5. april 2017
med Johannespasjonen av Bach

Klipp fra konserten i Oslo Domkirke 25. oktober 2015 med Bachs messe i H-moll

Klipp fra konserten vår i Oslo Domkirke høsten 2014 med Mendelssohns Elias

Iver Kleives Requiem