Klipp fra konserten i Oslo Domkirke 25. oktober 2015 med Bachs messe i H-moll

Klipp fra konserten vår i Oslo Domkirke høsten 2014 med Mendelssohns Elias

Iver Kleives Requiem