Velkommen til Oslo Bach-kor under ledelse av
Iver Kleive

Konsertprogram 2021

31. oktober     : Mendelssohns Elias i Oslo Domkirke

11. desember  : Iver Kleives Juleevangeliet i Helgerud kirke 

14. desember  : Iver Kleives Juleevangeliet i Majorstua kirke

Billetter vil bli tilgjengelig på Ticketmaster ca 8 uker før konsertdato


 
St. Olavs orden til Iver Kleive

"H.M. Kongen har utnevnt musiker og komponist Iver Kleive

til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St.Olavs Orden for hans innsats for norsk musikkliv".

Musikalske ambisjoner:

Iver Kleive vil, sammen med korets medlemmer og øvrige støttespillere, utvikle et repertoar for årlige oppførelser av de store kirkemusikalske verkene. 
Gjennom dette arbeidet utvikles det et kunstnerisk, økonomisk og publikumsmessig fundament for satsing på stadig mer utfordrende verk. 

Les mer om oss her:

Nyhetsbrev:

Ønsker du å motta informasjon om våre konserter?
Kontakt oss her for å melde deg inn i Bach-klubben.