Velkommen til Oslo Bach-kor under ledelse av
Iver Kleive

Konsertprogram 2019


Takk til Aktivitetsmidler for Kor/Norges Korforbund, som har bidratt med konsertstøtte til disse konsertene.


J.S Bach Juleoratoriet


Fagerborg kirke 11. desember kl. 19.30

Medvirkende (klikk):
Iver Kleive
Oslo Bach-kor
Oslo Symfoniorkester

Sopran : Ann Helen Moen
Mezzosopran : Ingebjørg Kosmo
Tenor: Petter W. Moen
Bass : Magne Fremmerlid

Billetter kjøpes på Ticketmaster


Juleoratoriet ble skrevet til julen 1734. Dette året laget og oppførte Bach en del verdslig musikk for å lykkønske den nye kurfyrsten av Sachsen, August III, som nettopp hadde besteget tronen. Bach var alltid en dypt religiøs mann, som pleide å skrive på sine verker: ”Dem höchsten Gott allein zu Ehren”  : ”Alene til Guds, den høyestes, ære.”  Han gjenbrukte like godt noen av stykkene i Juleoratoriet senere på året.

Strengt tatt er dette verket ikke et oratorium i vanlig format, men omfatter hele seks kantater til bruk i gudstjenesten på seks helligdager i forbindelse med julen:  1. juledag, 2. juledag, 3. juledag, Kristi åpenbaringsdag, søndag etter nyttår, og Hellige tre kongers dag.

Det vanligste er at de tre første fremføres.

Noen av tekstene er hentet fra juleevangeliet i Bibelen, men man vet ikke hvem som har skrevet de andre tekstene.

Vi hører evangelist, engler og hyrder. Andakt og ettertanke over underet og det som skjer den første jul, veksler med lovprisninger. Jesusbarnet i krybben hylles; det er glede og jubel.

.

St. Olavs orden til Iver Kleive

"H.M. Kongen har utnevnt musiker og komponist Iver Kleive

til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St.Olavs Orden for hans innsats for norsk musikkliv".

Musikalske ambisjoner:

Iver Kleive vil, sammen med korets medlemmer og øvrige støttespillere, utvikle et repertoar for årlige oppførelser av de store kirkemusikalske verkene. 
Gjennom dette arbeidet utvikles det et kunstnerisk, økonomisk og publikumsmessig fundament for satsing på stadig mer utfordrende verk. 

Les mer om oss her:

Nyhetsbrev:

Ønsker du å motta informasjon om våre konserter?
Kontakt oss her for å melde deg inn i Bach-klubben.